Nabízené služby:

- prodej písků, štěrků, kameniva 

- doprava písku, stěrku, kameniva, recyklátů zeminy

- přistavení kontejnerů Avia nosnost 3t, objem 2m3 – 9m3

- odvoz stavební suti, výkopové zeminy, domovního odpadu, stěhování

- doprava stavebního materiálu, železa, potravin, různého paletovaného zboží

 

Kontejnery PísekAutodoprava